King County Aquatics Center - Site License   3/10/2018 - 4:32 PM
     2018 PN Spring Showdown - 3/10/2018 to 3/11/2018     
      Hosted by Wave Aquatics, Sanction #: 1803-SP05      
       Weyerhaeuser King County Aquatic Center        
 
 Event 18 Boys 13-14 100 Yard IM
==================================================================
        1:18.39 13-14 SVR
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Mun, Ryan J   14 GAC-PN      1:05.48  1:02.93 qSVR  
         29.62   1:02.93 (33.31)
 2 Natwick, Colton 14 Chinook-PN    1:07.80  1:03.02 qSVR  
         29.06   1:03.02 (33.96)
 3 Audia, Ethan E  13 BC-PN       1:05.64  1:03.58 qSVR  
         28.28   1:03.58 (35.30)
 4 Myers, Russell  14 PRO-PN      1:03.95  1:03.93 qSVR  
         29.74   1:03.93 (34.19)
 5 Hong, Daniel   14 IST-PN      1:08.45  1:04.23 qSVR  
         30.75   1:04.23 (33.48)
 6 Birgfeld, Cade  14 CSC-PN      1:06.99  1:04.91 qSVR  
         29.28   1:04.91 (35.63)
 7 Hunter, Kavan M 14 IST-PN      1:08.02  1:06.70 qSVR  
         30.92   1:06.70 (35.78)
 8 Lee, Nicholas W 14 CSC-PN      1:06.75  1:07.06 qSVR  
         30.61   1:07.06 (36.45)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Xu, Tim     13 KING-PN      1:04.15  1:07.07 qSVR  
         30.55   1:07.07 (36.52)
 10 Coombs, Aiden K 13 ESC-PN      1:09.53  1:07.10 qSVR  
         30.10   1:07.10 (37.00)
 11 Raizman, Ariel  13 PRO-PN      1:09.19  1:07.13 qSVR  
         30.81   1:07.13 (36.32)
 12 Whitehouse, Owe 14 WAVE-PN      1:08.11  1:07.89 qSVR  
         31.79   1:07.89 (36.10)
 13 Wang, Vincent  13 BC-PN       1:07.76  1:07.99 qSVR  
         31.49   1:07.99 (36.50)
 14 Burkman, Tyson  14 VAST-PN      1:08.63  1:08.03 qSVR  
         30.76   1:08.03 (37.27)
 15 Auffant, Danny  13 BC-PN       1:10.33  1:10.13 qSVR  
         31.30   1:10.13 (38.83)
 16 Major, Levi   13 PRO-PN      1:08.68  1:10.35 qSVR  
         32.97   1:10.35 (37.38)
 -----------------------------------------------------------------
 17 Brooks, Jackson 13 IST-PN      1:12.66  1:11.09 SVR  
         32.96   1:11.09 (38.13)
 18 Rosenberg, Benn 13 CSC-PN      1:11.92  1:11.57 SVR  
         32.93   1:11.57 (38.64)
 -----------------------------------------------------------------
 -- Nguyen, Ethan T 14 PRO-PN      1:06.00     NS    
 -- Attaelmanan, Om 13 CSC-PN      1:12.66     NS    
 
 Event 18 Boys 15 & Over 100 Yard IM
==================================================================
        1:08.39 15&O SHO
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
 1 Markow, Aron C  15 PPST-PN       54.35   53.81 qSHO  
         25.42    53.81 (28.39)
 2 Peterson, Brenn 18 Vashon Stingrays  59.41   59.67 qSHO  
         27.44    59.67 (32.23)
 3 Poggemann, Conn 15 IST-PN      1:06.28  1:02.57 qSHO  
         29.88   1:02.57 (32.69)
 4 Toguchi, Toshio 16 QWSC-PN      1:08.16  1:04.59 qSHO  
         28.61   1:04.59 (35.98)
 5 Sundin, Carter  15 IST-PN      1:06.26  1:05.03 qSHO  
         30.03   1:05.03 (35.00)
 6 Feyedelem, Kody 15 UPAC-PN      1:07.36  1:05.19 qSHO  
         29.20   1:05.19 (35.99)
 7 Krilov, Timothy 15 Chinook-PN    1:07.58  1:06.32 qSHO  
         31.34   1:06.32 (34.98)
 8 Stewart, Kale M 16 MMSC-PN      1:04.39  1:07.31 qSHO  
         31.06   1:07.31 (36.25)
 -----------------------------------------------------------------
 -- David, Justin G 16 VAST-PN      1:06.42     DQ    
         29.70      DQ (35.45)