King County Aquatics Center - Site License   3/10/2018 - 4:32 PM
     2018 PN Spring Showdown - 3/10/2018 to 3/11/2018     
      Hosted by Wave Aquatics, Sanction #: 1803-SP05      
       Weyerhaeuser King County Aquatic Center        
 
 Event 17 Girls 13-14 100 Yard IM
==================================================================
        1:23.89 13-14 SVR
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Ray, Ashley E  14 VAST-PN      1:04.76  1:03.58 qSVR  
         30.50   1:03.58 (33.08)
 2 Lambert, Nalani 14 ESC-PN      1:09.73  1:06.87 qSVR  
         30.29   1:06.87 (36.58)
 3 Patterson, Elli 13 CSC-PN      1:07.91  1:07.56 qSVR  
         31.48   1:07.56 (36.08)
 4 Tuinukuafe, Ann 13 BISC-PN      1:10.39  1:07.64 qSVR  
         32.57   1:07.64 (35.07)
 5 Tran, Nicole N  13 VAST-PN      1:08.82  1:08.47 qSVR  
         31.65   1:08.47 (36.82)
 6 Norman, Rebecca 14 TOSC-PN      1:08.46  1:08.57 qSVR  
         30.72   1:08.57 (37.85)
 7 Brumfield, Kyle 13 WAVE-PN      1:11.64  1:08.62 qSVR  
         31.39   1:08.62 (37.23)
 8 Blume, Natalie  13 CSC-PN      1:12.10  1:08.99 qSVR  
         31.86   1:08.99 (37.13)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Vuong, Tiffany  14 SRST-PN      1:11.94  1:09.20 qSVR  
         31.98   1:09.20 (37.22)
 10 Greseth, Kylee  14 KING-PN      1:06.23  1:09.33 qSVR  
         32.57   1:09.33 (36.76)
 11 Napalan, Ava N  14 IST-PN      1:10.25  1:09.83 qSVR  
         32.08   1:09.83 (37.75)
 12 Jaeger, Meyli A 14 CSC-PN      1:12.11  1:10.01 qSVR  
         32.75   1:10.01 (37.26)
 13 Bell, Cameron H 13 CSC-PN      1:10.88  1:10.32 qSVR  
         33.47   1:10.32 (36.85)
 14 Johnson, Lauren 14 SSCD-PN      1:12.13  1:11.32 qSVR  
         32.93   1:11.32 (38.39)
 15 Bazan, Ella A  13 CSC-PN      1:11.37  1:11.62 qSVR  
         33.23   1:11.62 (38.39)
 15 Karnikis, Madel 13 CSC-PN      1:11.84  1:11.62 qSVR  
         33.47   1:11.62 (38.15)
 -----------------------------------------------------------------
 17 Roberts, Xylia  13 UN-PN       1:09.06  1:11.64 SVR  
         33.14   1:11.64 (38.50)
 18 Lew, Emily C   13 Chinook-PN    1:12.24  1:12.56 SVR  
         35.09   1:12.56 (37.47)
 -----------------------------------------------------------------
 19 Wu, Cathy    13 IST-PN      1:12.33  1:13.06 SVR  
         35.55   1:13.06 (37.51)
 
 Event 17 Girls 15 & Over 100 Yard IM
==================================================================
        1:14.89 15&O SHO
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
 1 Meyers, Julia G 15 IST-PN      1:13.49  1:08.82 qSHO  
         31.93   1:08.82 (36.89)
 2 White, Mikaela  15 GAC-PN      1:08.94  1:09.10 qSHO  
         31.34   1:09.10 (37.76)
 3 Schedrin, Rache 15 UPAC-PN      1:12.36  1:09.19 qSHO  
         34.00   1:09.19 (35.19)
 4 Ruckman, Hannah 17 Chinook-PN    1:08.13  1:09.32 qSHO  
         31.88   1:09.32 (37.44)
 5 Denton, Annie S 16 PRO-PN      1:14.26  1:10.90 qSHO  
         33.31   1:10.90 (37.59)
 6 Wiegand, Aleena 15 MMSC-PN      1:12.77  1:11.52 qSHO  
         33.93   1:11.52 (37.59)
 7 Ringwood, Kaitl 15 GAC-PN      1:14.74  1:13.77 qSHO  
         34.25   1:13.77 (39.52)
 8 Ramirez, KelliA 15 GAC-PN      1:13.94  1:14.92 q   
         34.77   1:14.92 (40.15)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Ly, Vicki    16 CSC-PN      1:11.94  1:17.36 q   
         37.04   1:17.36 (40.32)
 -- Keith, Emma E  15 VAST-PN      1:05.67     NS    
 -- Ulvin, Madelyn  16 GAC-PN      1:09.78     NS